Affärsresor

Affärsresor fyller en viktig roll för många verksamheter. Anledningen kan vara allt från att träffa potentiella kunder, diskutera strategiska samarbeten, skriva avtal eller delta vid mässor. Även om anledningarna kan skilja sig åt är syftet oftast detsamma: att utveckla och växa verksamheten. 

När det kommer till affärsresor finns det en rad saker ledningen bör tänka på. Under denna sektion redogör vi för det vi tycker är viktigast. 

Viktigt att tänka på för att effektivisera affärsresan

En affärsresa är en investering som företagsverksamheten gör, och samma förväntningar bör gälla på affärsresan som för vilken annan investering som helst: man bör se positiv avkastning. Här ger vi våra förslag på hur ledningen bör tänka inför en affärsresa. 

Inför en affärsresa bör ledningen sätta upp klara mål med affärsresan. Därmed följer mätbarhet, vilket i sin tur ger ett väntevärde. I nästa led bör ledningen bestämma hur många ur verksamheten som behövs på affärsresan för att målen ska uppnås. När det är definierat har ledningen ett beslutsunderlag för att göra en budget. 

När budgeten har arbetats fram är det dags att boka resan. Försök i största mån att fokusera på besparingar genom att se över transportmedel och priserna mellan olika resebolag, samma sak gäller för boende. Boka inte heller längre resor än vad som förväntas nödvändigt. Klara mål ökar förhoppningsvis produktiviteten hos affärsresenärerna och kostnaderna hålls nere i samband med att antalet hotellnätter blir färre. 

Försöka att ha god insyn i alla resekostnader för att kunna öka effektiviteten. Ge resenärerna riktlinjer för vad som gäller under deras resa. 

Affärsresor

Att flyga efter Brexit

Många företag har kunder och leverantörer med bas i Storbritannien. I samband med Brexit kommer förutsättningarna för resor till Storbritannien att förändras. Vi försöker reda ut vad som gäller – går det att flyga efter Brexit?

I samband med Storbritanniens utträde ur EU den 31 januari 2020 står det klart att saker och ting kommer att ändras. Däremot hur det faktiskt kommer se ut i praktiken är ännu inte fastslaget. Fram till 1 januari 2021 kommer landet vara i en övergångsfas där samma regler kommer att gälla som innan utträdet. Vilka villkor som förhandlas fram får framtiden utvisa men man kan förvänta sig att villkoren för rörlighet kommer att försämras (Källa).

Så vad gäller för affärsresor? Fram till 1 januari 2021 kommer förutsättningarna för svenska företag och medborgare inte att ändras eftersom Sverige är ett EU-land. Därefter gäller andra villkor och det är inte omöjligt att visumkrav införs. 

Konferera hållbart – stanna i Sverige

När företag och organisationer åker på konferens är det inte ovanligt att destinationen för konferensen ligger i utlandet. Det är otvivelaktigt så att det är kul och stimulerande för de anställda att få upptäcka nya platser och kulturer – men det kan man även göra i Sverige! Här är ett par fördelar med att hålla konferensen i Sverige:

  1. Hållbarhet. Resor inom Sverige är fördelaktigt ur ett klimatperspektiv. Flygresor kan väljas bort till förmån för tåg eller buss vilket är betydligt skonsammare för miljön.
  2. Upptäck landet. Sverige är ett stort land med många fina städer med sina egna drag och traditioner. Ta chansen att få upptäcka landets många guldkorn. 
  3. Kostnadseffektivt. Genom att konferera i Sverige får verksamheten oftast ner kostnaderna för transport, kost och boende. 
  4. Lättare att administrera. Det är lättare att administrera hela resa ur de flesta aspekter och verksamheten kan i många fall sköta alla bokningar internt istället för att lägga ut uppdraget på en extern part.