Företagsverksamhet

Beslutsstöd

Beslutsstöd syftar till de processer, verktyg och metoder som ligger till grund för databaserat beslutsfattande. Beslutstöd spelar en allt större roll i modernt beslutsfattande eftersom det underlättar för beslutsfattare att ta effektiva och objektiva beslut baserat på exempelvis kunders vanor. Som en effekt av att digitaliseringen breder ut sig mer och mer växer tillgången på data vilket ger företagsverksamheter mer underlag för sina beslut. Även om det innebär stora möjligheter gör den stora mängd data det är svårt att bryta ut all relevant data manuellt, utan det ställer hög krav på de verktyg man har att tillgå, så kallade beslutsstödsystem. 

Ett bra beslutsstödsystem samlar in stor mängd data och sorterar den så att beslutsfattaren enkelt kan hitta den information som är intressant. 

En utmaning eller affärsmöjlighet?

För nystartade och unga företagsverksamheter kan det säkert kännas utmanande att implementera beslutsstöd som  ett led i verksamhetens beslutsprocess. Bristen på data, odefinierade mätpunkter, kostsamma beslutsstödsystem, krångliga regelverk som GDPR är några anledningar som gör att många företagare och organisationer är avvaktande till att använda beslutsstöd i sin verksamhet. 

Frågan ledningen bör ställa sig är ifall det kanske inte är värt tiden och investeringen ändå. Genom att bemästra data kan en helt ny dimension öppnas för verksamheten som kan upptäcka helt nya affärsmöjligheter och göra riktade, kostnadseffektiva investeringar som med största sannolikhet tilltalar ens målgrupp. Gissningar och magkänsla läggs åt sidan och ersätts med kvantitativa underlag med förankring i data. 

I data kan man ibland hitta köpbeteenden och samband man annars hade missat och ibland kan företag och organisationer upptäcka kommande trender och därefter agera för att positionera sig rätt för dessa. För de flesta moderna företagsverksamheter har beslutsstöd definitivt en viktigt roll. 

Beslutsstöd

Beslutsstöd för att forma en hållbar framtid

Beslutsstöd har också en viktigt roll för att forma en hållbar framtid. Med rätt verktyg och analysera data kan företag och organisationer utveckla sin verksamhet med ett hållbarhetsfokus utan att göra avkall på sin intjäning. Det kan tvärtom genomföras hållbara åtgärder inom verksamheten som leder till effektivisering och kostnadsbesparingar. 

Ett exempel kan vara att genom data identifiera onödigt svinn och åtgärda detta. På så sätt är man skonsam mot miljön samtidigt som inköpskostnaderna reduceras. Ett annat exempel är att minska onödig energiförbrukning genom att se till att inga maskiner eller lampor är igång under tider de inte gör nytta. 

Beslutsstöd och GDPR

GDPR har onekligen gjort det svårare och mer diffust för företagsverksamheter att använda data. Dels på grund av att regelverket begränsar användadet av privatpersoners uppgifter, vilket i sak är bra, men problematiken ligger i dess oklara och ibland smått oapplicerbara utformning. Många verksamheter förstår inte exakt vad som gäller och drar sig därför för att använda viss data för säkerhets skull. 

Den effekten är nog inte det som lagstiftarna har önskat utan känner beslutsfattare sig osäkra på vad som gäller kan man alltid anlita en konsult i ärendet. Risken att missa viktiga möjligheter är annars stor på grund av osäkerhet.