Företagsoptimering

Företagsoptimering kan beskrivas som de åtgärder en verksamhet genomför för att förbättra dess effektivitet i olika avseenden. Det kan exempelvis handla om att öka produktiviteten, förbättra processer och rutiner för snabbare beslutsfattning eller se över företagets kostnader. 

För att företagsoptimering ska ha full effekt bör man se över hela organisationens struktur och processer och inte begränsa sig till specifika områden. Ledningens mål ska vara att verksamheten bedrivs så effektivt som möjligt.

företagsoptimering

5 områden att se över

När ledningen bestämt sig för att se över företagsverksamhetens effektivitet gäller det att avgöra vilka områden som ska ses över. Här är våra bästa tips:

  1. Produkt-/tjänsteutbud – Se över de produkter och tjänster som verksamheten erbjuder. Kartlägg vad som säljer och vilken marginal verksamheten har på dessa. Fokusera på det som är lönsamt och ta bort sådant som är olönsamt. 
  2. Administration – Gå igenom rutiner, processer och system kopplat till det administrativa arbetet med utgångspunkten att frigöra tid och sänka kostnader. Försök att identifiera vad det är för sysslor som är effektivare att outsourca och om det finns arbetsuppgifter som går att automatisera? 
  3. Fasta kostnader, leverantörsavtal och prenumerationer –  Gör en djupdykning i era fasta kostnader för att identifiera möjligheter att göra kostnadsbesparingar utan att sänka kvaliteten på varken produkter eller tjänster. Det låter kanske lättare sagt än gjort men i många fall går det förhållandevis enkelt att göra såna besparingar. Säg upp prenumerationer ni inte behöver (och framför allt inte använder), se ifall det finns leverantörer som kan erbjuda er bättre priser än befintliga avtal osv. 
  4. Marknadsföring – Nu för tiden finns det många effektiva marknadsföringskanaler där er verksamhet kan nå ut till er önskade målgrupp och gör det möjliga att mäta resultaten för er aktivitet. Byt i största mån ut traditionella kanaler mot effektivare sätt att marknadsföra er och nå ut till rätt personer på ett kostnadseffektivt sätt. 
  5. Hållbarhet – En organisation med ett genomgående hållbarhetstänkande gynnas oftast på fler plan än bara ur hållbarhetsaspekten. Genom att exempelvis återvinna gammalt material eller minska svinn gör att verksamheten får ut mer av sina inköp. Att hjälpa vår jord är alltså bra även ur affärsperspektiv. 

Se till att företagsverksamhetens överskott förräntas

I takt med att företagsverksamheten växer så växer förhoppningsvis företagets kassa till sig. Ett vanligt fel många företagare gör är att låta all likvid ligga oinvesterade på ett bankkonto med nollränta. 

Av likviditetsskäl är det klokt att låta delar av organisationens kassa ligga tillgänglig på bankkontot men ju större kassan växer sig desto större blir anledningen att investera delar av den. Det kan handla om att investera delar av kapitalet i säkra räntepapper men det går även att investera i mer riskfyllda tillgångar som aktier. När kassan sätts i arbete får verksamheten ränteintäkter och eventuella aktieutdelningar vilket ger verksamheten en ny intäktskälla som är av passiv karaktär, det vill säga att man inte behöver jobba för intäkterna. 

Försäkringar och andra skydd

Skydda företagsverksamheten genom att teckna försäkringar som täcker de områden inom vilka företaget är exponerade mot. På så vis skyddas företaget mot oväntade händelser som exempelvis juridiska tvister och olyckor.